Annie ze Charlotina údolí složila svou další záchranářskou zkoušku!

09.09.2015 23:17

Lara (Annie ze Charlotina údolí) složila 5.9.2015 zkoušku z plošného vyhledávání RH-FLA. Zkoušky se konaly na ZKO Dubí, poslušnost posuzoval pan rozhodčí Kuchta, kde Lara získala 89b a speciál (vyhledávání osob v terénu) pan rozhodčí Babička, zde jsme dosáhly 191b. V celkovém součtu 280b krásná velmi dobrá. Pan rozhodčí Babička, dlouholetý kníračkář, o Laře prohlásil, že je to nejlepší střední knírač v České republice! :-)))